Over angst en depressie

Wat is een stemmingsstoornis?

Van tijd tot tijd emoties voelen zoals droefheid, frustratie of ergernis maakt deel uit van de menselijke natuur. Als iemand zich dagelijks (of regelmatig) zo voelt en de emoties alledaagse taken en activiteiten in de weg gaan staan, zou het kunnen dat die persoon aan een stemmingsstoornis lijdt.

Stemmingsstoornissen zijn een groep medische diagnoses die erop wijzen dat iemands algemene stemming onevenwichtig of inconsequent is. Aan een stemmingsstoornis lijden kan onaangenaam zijn voor de persoon zelf en voor zijn/haar gezin en kan in sommige gevallen het risico op andere medische problemen of zelfverwonding vergroten.

 • Soorten stemmingsstoornissen

  Depressieve stoornissenaandoeningen vormen een groep van stemmingsstoornissen die worden gekenmerkt door aanhoudende gevoelens van droefheid of wanhoop, en af en toe zelfmoordgedachten of -handelingen, die de dagelijkse sociale en werkactiviteiten verstoren.

  Sommige van de onderstaande symptomen van depressieve stoornissen doen zich bij de patiënt weken- of maandenlang bijna elke dag voor:

  • zich vaak of altijd droevig of angstig voelen;
  • geen interesse of plezier meer hebben in normale activiteiten en relaties;
  • zich moe voelen of een gebrek aan energie hebben;
  • moeilijk in slaap kunnen vallen of te veel slapen;
  • problemen hebben met de concentratie, de aandacht niet kunnen richten, gebrek aan besluitvaardigheid;
  • zich waardeloos, hulpeloos, wanhopig en/of schuldig voelen;
  • denken aan de dood, aan zelfmoord of zelfverwonding.

  Angststoornissen, een andere groep van stemmingsstoornissen, komen voor bij heel wat mensen die zich voortdurend bezorgd, angstig of paniekerig voelen, vaak in situaties waarin de meeste mensen zich comfortabel of op hun gemak voelen.

 • Oorzaken en diagnose

  De exacte oorzaak van depressie is onbekend. Onderzoekers geloven dat er verschillende factoren zijn die depressie kunnen veroorzaken. Een aantal van deze factoren zijn familiegeschiedenis, een levensgebeurtenis, drugs- of alcoholmisbruik, een chemische verstoring in de hersenen of andere gezondheidsproblemen.

  Stemmingsstoornissen worden gediagnosticeerd op basis van een zorgvuldige klinische beoordeling van uw voorgeschiedenis en symptomen door een professionele zorgverlener.

  De dokter zal/zullen bepalen welke behandeling(en) uw symptomen wellicht zullen kunnen beheersen. Dit kan een combinatie zijn van geneesmiddelen op voorschrift, psychotherapie (ook wel gesprekstherapie genoemd) en/of veranderingen in de levensstijl.

 • Aanvullende bronnen