VEELGESTELDE VRAGEN

Als u of een van uw kennissen interesse heeft in deelname aan een geschikte klinische studie in verband met angst of depressie, klik dan hier om naar de rubriek Beschikbare geschikte klinische studies van de website te gaan.

 • Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als ik deelneem aan een studie?

  Van studiedeelnemers wordt verwacht dat ze:

  • alle geplande bezoeken aan de studielocatie bijwonen;
  • de studiegeneesmiddelen precies innemen zoals door het studiepersoneel wordt voorgeschreven;
  • wijzigingen in hun gezondheidstoestand of symptomen aan de studiearts melden;
  • niet deelnemen aan andere medische studies;
  • juiste en nauwkeurige informatie geven over hun medische voorgeschiedenis, medische aandoenigen, huidige geneesmiddelen en huidige medische toestand.
 • Wat gebeurt er als ik al geneesmiddelen voor mijn angst of depressie inneem?

  Sommige studies zijn bedoeld om experimentele geneesmiddelen te testen als aanvulling op geneesmiddelen die u wellicht al neemt voor uw angst of depressie. Bespreek met uw voorschrijvende arts(en) of deelname aan een klinische studie voor u een goed idee is. Als u in aanmerking komt om deel te nemen aan een studie en beslist deel te nemen, moet u de studieartsen vertellen welke geneesmiddelen u momenteel allemaal inneemt. Informeer de studieartsen ook over eventuele veranderingen aan uw medicatie tijdens de studie.

 • Wat zijn de risico's?

  Niet alle risico's van deelname aan geschikte klinische studies zijn bekend. U kunt ongewenste of onaangename bijwerkingen ervaren die worden veroorzaakt door het experimentele geneesmiddel. Het zou ook kunnen dat uw angst of depressie niet verandert of zelfs erger wordt. Voordat u zich aansluit bij een studie, zal uw studieteam de bekende risico's, bijwerkingen en ongemakken die zich tijdens de studie kunnen voordoen met u bespreken.

 • Zijn er kosten verbonden aan deelname?

  Deelnemers krijgen alle door de studie vereiste bezoeken, tests en studiegeneesmiddelen gratis aangeboden.

  In sommige studies krijgen deelnemers hun reiskosten terugbetaald. Vraag meer informatie aan uw studieteam.

 • Wat gebeurt er als ik beslis om deel te nemen?

  Beslissen om deel te nemen aan een geschikte klinische studie is een belangrijke beslissing. Als u met vragen zit, moet u die zeker stellen aan het studieteam. Neem ook de tijd om met uw arts te praten om te bepalen of deelname aan een klinische studie voor u de juiste beslissing is.

  Hieronder vindt u een aantal vragen die u eventueel aan het studieteam kunt stellen voordat u een toestemmingsformulier ondertekent:

  • Wat is het doel van deze studie?
  • Wat kan ik verwachten tijdens elk studiebezoek?
  • Welke tests en behandelingen zullen worden uitgevoerd?
  • Hoelang duurt de studie?
  • Hoelang duurt een studiebezoek?
  • Welke kosten worden betaald?

  Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of problemen heb?

  Klik hier voor meer informatie die te vinden is op onze webpagina: Wat is een geschikte klinische studie?

 • Wat als ik van gedachten verander?

  Deelname aan een studie gebeurt op vrijwillige basis. U kunt nu toestemming tot deelname aan de studie geven en later van gedachten veranderen. U kunt uw deelname stopzetten wanneer u dat wilt en u hoeft daarvoor geen reden te geven. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw normale zorg.

  Als u beslist uit de studie te stappen, moet u dat aan uw studiearts laten weten zodat u de studiebehandelingen zo veilig mogelijk kunt stopzetten.

  Uw studiearts kan u ook op eender welk moment uit de studie verwijderen voor uw eigen veiligheid of als u niet langer voldoet aan de geschiktheidscriteria.

 • Is mijn privacy beschermd op deze website?

  Wij kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen terwijl u door de webpagina navigeert met behulp van cookietechnologie en andere trackingdiensten. We verzamelen geen persoonsgegevens, tenzij wanneer wij die specifiek hebben gevraagd en u uw toestemming hebt gegeven. Als u een studievragenlijst beantwoordt en uw contactgegevens verstuurt en akkoord gaat met de toestemming, worden de gegevens die u verstrekt enkel gebruikt om te bepalen of de geschikte klinische studie geschikt is voor u.

  Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

 • Is mijn privacy beschermd tijdens de geschikte klinische studie?

  Ja, uw naam en contactgegevens zijn enkel bekend bij het studiepersoneel in het klinische-studiecentrum. Aan het begin van de studie krijgt u een ID-nummer van de studie toegewezen. Alle andere mensen die aan deze studie meewerken (mensen van het farmaceutische bedrijf, laboratoria enz.) krijgen enkel dat ID-nummer te zien. Er bestaat geen verband tussen dit ID-nummer en uw persoonsgegevens.

   

 • Wie organiseert geschikte klinische studies?

  Er bestaan verschillende organisaties die een geschikte klinische studie kunnen organiseren, waaronder overheidsinstanties, farmaceutische bedrijven, universiteiten en medische instellingen. Deze organisaties moeten allemaal voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving om een geschikte klinische studie te mogen uitvoeren.